ANUNCIO CONVOCATORIA DE JUNTAS gENERALES

QSR IBERIA

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “TREE FOODS INVERSIONES, S.L.”  24-07-2024

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “TREE FOODS INVERSIONES, S.L.”  05-08-2024